Hãy chọn đúng mệnh giá. Sai sẽ mất thẻ
1
Thuỷ Tiên Blu
1,100,000 VND
2
Nam Nguyễn
700,000 VND
3
Lê Văn Huy Cường
700,000 VND
4
Nguyễn Quỳnh Anh
460,000 VND
5
Đỗ Ngọc Minh Huyền
400,000 VND
6
Trânn Nguyễnn
400,000 VND